صفحات

۱۳۹۳ فروردین ۲, شنبه

کردستان در سالی که گذشت

سال بیم، امید و نومیدی

سال ١٣٩٢ شمسی برای بسیاری از کردها و کردستان با بیم آغاز شد، با امید فراوان ادامه یافت و با شعله‌های سرکش نومیدی به حکومت و دولت پایان گرفت

در سال حماسه اقتصادی و سیاسی، نتیجه حماسه اقتصادی برای کردها، کوچک‌تر شدن سفره‌ها و فقر عمومی بیشتر و برآمد حماسه سیاسی برای آن‌ها، تداوم فضای امنیتی، تشدید سرکوب‌ها و ادامه اعدام‌های سیاسی بود.
در بهار، این امید که رفتن دولت جهل مطلق و بازگشت اندکی عقلانیت به مدیریت جامعه می‌تواند بهبودی در شرایط فاجعه بار اقتصادی کند برای برخی از کردها امید ایجاد کرده بود. این امید آن‌ها را به پای صندوق‌های رای برد و در نهایت به کاندیدایی رای دادند که علاوه بر وعده اصلاح ویرانی‌ها به کلی، در شعارهایش دم از احقاق برخی «حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها» می‌زد.