صفحات

۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

دشواری بهایی بودن

موقعیت کنونی بهایی ها در ایران، تجربه بهایی بودن و همچون یک بهایی زیستن در ایران کنونی تجربه دشوار و منحصر به فردی است که اگر چه نمونه های مشابه تاریخی دارد اما درک ان برای شهروندان غیر بهایی ایرانی چندان اسان نیست. 
وضعیت کنونی بهایی ها در ایران از لحاظی یاداور وضعیت یهودیهای المان در دوره حاکمیت نازیسم و وضعیت سیاهان ساکن در ایالتهای جنوبی امریکا در نیمه نخست قرن بیستم است.

بهایی ها در ایران از فعالیت سیاسی پرهیز می کنند اما سیاست در ایران با ناپرهیزی تمام با زندگی و وجود انها پیوند خورده است. آنها از سیاست می گریزند اما سیاست انها را رها نمی کند. در واقع فعالیت سیاسی، انتخاباتی و حزبی در سی پنج سال اخیر با سکوت درباره بهایی ها به اشکارترین وجه ممکن جنبه سیاسی وضعیت بهایی ها را برجسته کرده است.

اینک اگر چه بسیار دیر، اما ضروری است به یاد بیاوریم سیاست ورزی اصلاح طلبانه یا هر گونه کنش سیاسی معطوف به تغییرات دمکراتیک در ایران بدون اشاره صریح، روشن و اشکار به دگرگونی بنیادین وضعیت حقوقی و حقیقی بهاییان در ایران از ابتدا محکوم به شکست است چون با نادیده گرفتن بهاییان پیشاپیش عقیم بودن و نارس بودن خویش را ندا داده است.

مونا محمود نژاد نامی است که یاداوریش به ما می گوید چرا با سکوتی که نمی شکنیم دستهایمان خون الود شده است.

۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

اقلیتهای ملی و بحران همبستگی در ایران

از دوران اصلاحات که اقلیت‌های ملی و قومی در ایران با اتکا به قانون اساسی و اصول معلق مانده مربوط به حقوق اقوام، توانستند بخشی از گفتمان و مطالبات خود را به داخل مجلس و به درون رسانه‌ها ببرند، تاکنون تغییرات چشمگیری در طرح مطالبات و نحوه مواجهه آن‌ها با حکومت مرکزی و جریان‌های سیاسی اجتماعی سراسری صورت نگرفته است.
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روزها و ماه‌های پس از آن، در کنار سایر موارد،  بار دیگر مسئله اقلیت‌ها را به کانون توجه ناظران سیاسی در ایران تبدیل کرد. بعد از افول اعتراض‌‌های مردمی پس از انتخابات و محوشدن نمود خیابانی آن، در سایه تحولات به وجود آمده، بار دیگر موضوع اقلیت‌ها در ایران و حقوق و مطالباتی که دارند، به گونه‌ای متفاوت از گذشته مطرح شده است.
طی این مدت به ویژه از زمان آغاز اعتراض‌ها به روند خشک شدن دریاچه ارومیه، انتشار توافقنامه دو حزب کرد، اعتراض‌ در شهرهای عرب‌نشین و نشست‌های اپوزیسیون در خارج از کشور، موضوع اقلیت‌ها در ایران وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و مباحث پیرامونی آن موجب دامن زدن به حساسیت‌های فراوان شده است. ادامه مطلب