صفحات

۱۳۹۱ دی ۲۶, سه‌شنبه

زن


هر روز، هر هفته، هر ماه، زنى كشته مى شود تا ابروى برادرى، پدرى يا همسرى حفظ شود!

هر روز، هر هفته، هر ماه، زنى خود را مى كشد، زنى كه ديگر نمى تواند همچون ابروى ديگرى زيستن را تاب بياورد.


هر روز، هر هفته، هر ماه، زنى كشته مى شود، زنى خود را مى كشد زنى شكنجه مى شود، زنى تحقير مى شود، زنى ناديده گرفته مى شود، زنى انكار مى شود و ما، من و تو، دستهاى خونيمان، دستهاى الوده مان را در جيبهايمان قايم مي كنیم.


ما، من و تو، با سكوت و بى اعتنا به اين مشكلات كوچك! و با توهم تلاش خستگى ناپذير! براى ساختن جامعه اى دمكراتيك كه تمام مشكلات در ان خود به خود حل مى شود در انتظار روزهاى بهتر نشسته ايم و هر روز، هر هفته، هر ماه، زنى كشته مى شود.