صفحات

۱۳۹۱ شهریور ۶, دوشنبه

تیرباران کردستان

به عکس جهانگر رزمی نگاه می کنی. نمی دانی چند دقیقه است به عکس خیره شده ای، دست چپش را مشت کرده است و دست راست باندپیچی شده اش را روی سینه اش گذاشته است و سرش را تا جایی که ممکن بوده بالا گرفته است. استوار ایستاده است، صدای تپشهای منظم قلبش را می‌شنوی؟

اری اگر خوب گوش بدهی می‌شنوی، بغض نکن! تنها در سکوت گوش بده، صدای نفسهای آرامش را می‌شنوی؟ هیچ مگو! تنها در سکوت گوش بده، صدایش را می‌شنوی؟ اری صدای اوست که می شنوی، در قلبت، در گوشهایت، در بغض گیرکرده در گلویت، در نگاه خشمگینت، در اشکی که در چشمت حلقه زده! او را می شناسی، آری! معلم من بود شاید، شاید هم همکار پدر تو، یا کتاب فروش سرگذر و یا شاید جوانی که دیروز به خواهرت عاشق شده بود و پیش از انکه با دسته گلی به در خانه تان بیایید... حالا گریه کن با صدای بلند! صدای تفنگها بلند شده اند. ادامه مطلب


نقاشی فرانسیسکو گویا روایت تیرباران شهروندان انقلابی مادرید توسط ارتش اشغالگر ناپلئون است
عکس جهانگیر رزمی روایت تیرباران شهروندان آزادیخواه کردی است که شعارشان دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بود. 
 
در زمانه ای که چپ و راست، مسلمان و کمونیست از قهر انقلابی و اعدام و خون و شمشیر می گفتند جرم اینها سخن گفتن از دمکراسی و خودمختاری بود!

تاریخ تکرار نمی‌شود، در واقع این انقلابیون تازه به دوران رسیده بودند که به طرز غم انگیزی دویست سال از تاریخ عقب مانده بودند.
بازآفرینی اثر فرانسیسکو گویا در سنندج در روزهای اول پس از انقلاب ۵۷
- Top: “The Third of May 1808” by the Francisco Goya painted in 1814.
- Bottom: Execution of nine Kurds and two former police officers by Ayatollah Khalkhali. Sanadaj, Iran, August 27, 1979. Photographed by Jahangir Razmi
0 نظرات:

ارسال یک نظر