صفحات

۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

بن بست سیاست گذاری قومی در ایران


   همه حق دارند آزادانه و به طور کامل زبان مادری خویش را در تمام عرصه های زندگی به کار ببرند این شعار بنیادی است که به روز سوم اسفند برابر با بیست و یکم فوریه  که از ده سال پیش توسط یونسکو روز جهان زبان مادری نام گرفته  است معنا می دهد. معنایی که از جمله بخش قابل توجه ای از اقلیتهای قومی در ایران در پی تحقق آن هستند.
ایران کشوری است با تنوع قومی بسیارکه زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی از جمله زبانهای مادری مردمان آن است. به جز زبان رسمی فارسی سایر زبانها اگرچه زبان مادری بیش از نیمی از ایرانیان است در پرتو سیاست گذاریهای منفی قومی نظام سیاسی حاکم به حاشیه انکار و فراموشی رانده شده و به نوبه خود به چالشهای هویتی برای اقلیتهای قومی ایران دامن زده و همگرایی و تفاهم ملی را نیز با دشواری مواجه کرده است. در این یادداشت به بهانه روز جهانی زبان مادری سیاستهای زبانی جمهوری اسلامی واکاوی و نقد می شود. مدعی این یادداشت این است که بر خلاف اصول مندرج در اعلامیه های حقوق بشر، کنوانسیونهای بین الملی مرتبط و حتی قانون اساسی ایران، سیاستهای قومی ج.ا با هدف حذف زبانهای اقلیت و یکپارچه سازی هویتی و همسان سازی فرهنگی طراحی شده اند. ادامه مطلب

۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

ما نيز اعتراف مي كنيم!

 با پسرم نشسته ام کارتون شنل قرمزی را نگاه می کنم. با رسیدن شنل قرمزی به منزل مادربزرگ و حمله گرگ بدجنس به او همه چیز مشخص می شود. گرگی که ماموریت دارد دستور پخت شیرینی های مادربزرگ را بدزد، او را طناب پیچ کرده و در انبار زندانی کرده استتا شنل قرمزی را غافلگیر کند، اما ناگهان قهرمانی تبر به دست می رسد و گرگ تسلیم می شود. کلانتر که می رسد نیازی به تحقیق و بررسی ندارد زیرا تمام شواهد و قراین دست به دست هم داده است تا پیش داوریهای کلیشه ای ما و او را تایید کنند. اما با آمدن بازرس و تحقیق جامعی که او انجام می دهد مشخص می شود همه ما اشتباه می کردیم.

    سالهاست پیش داوریهای ما و میل به درست بودن هر آنچه می پنداریم واقعیت دارد موجب شده است دیگری را بی دادن فرصتی برای دفاع، متهم، محکوم و مجازات کنیم. پیش از این، سالها پیش، یک طرفه به قاضی می رفتیم و راضی برمی گشتیم و اکنون گامی فراتر نهاده و خود قضاوت هم می کنیم. شاکی، دادستان و شاهد و قاضی همه در یک تن خلاصه شده است. هر روز به دنیال متهمی تازه می گردیم تا نوبت خود را در محکمه "دیگری" به تاخیر بیندازیم. ادامه مطلب