صفحات

۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

شعار جنگ در رقابتهای انتخاباتی امریکا

شانزده اذر در ایران روز دانشجو است که پیش از هر چیز نماد مقاوت دانشجویان در برابر استبداد داخلی و حمایت خارجی از این استبداد است. در سالگرد روزی که سه دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر نیکسون جان باختند در واشنگتن کنفراسی برپا بود که ایران در کنار اسرائیل از جمله مباحث محوری سخنرانان ان بود.
اوباما به اندازه کافی از اسرائیل حمایت نمی کند و سیاستهای او برای کنترل ایران شکست خورده اند جوهر اصلی ادعاهای نامزدهای جمهوری خواه در کنفراس یهودیان جمهوری خواه در واشنگتن بود. انها متناسب با مدعاهای خویش سیاستهای خود را برای کنترل و برخورد با ایران در صورت رئیس جمهور شدن تشریح کردند. ادامه مطلب