صفحات

۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

شیفتگان خدمت و انتخابات اینده

  در راستای تاکید علیرضا رضایی دال بر اینکه در خودنویس تنها مطالبی منتشر می شود که به نحوی به آل و خاندان هاشمی رفسنجانی ارتباط داشته باشد، من هم برای شروع به نوشتن در خودنویس به موضوع جذاب هاشمی رفسنجانی می پردازم و البته جهت محکم کاری آل و خاندانش را کنار گذاشته و یکراست سراغ خودش می روم.


    رفسنجانی در اخرین اظهاراتش درباره انتخابات مجلس نهم گفته است : "می توان با فراهم نمودن شرایط مدنظر فعالان سیاسی دلسوز نظام و گسترش آگاهی بخشی و نقد منصفانه، فضای مناسبی برای مردم و گروه ها برای حضور در انتخابات فراهم کرد." ادامه مطلب