صفحات

۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

تحلیلی نفتی

تاویل انحصاری تمام رفتارهای سیاسی به منافع نفتی/مالی بازیگران درگیر رویکردی تقلیل گرایانه است و حتی در مواردی چون مورد لیبی مضحک است. تغییر جهت گیری سیاسی حکومت قذافی در سالهای اخیر و گسترش روابط با غرب موجب سرمایه گذاری کلان شرکتهای بزرگ نفتی در لیبی شده بود و جنگ و بی ثباتی در لیبی عملا به زیان این شرکتها بوده و منافع انان را به خطر انداخت. بالا رفتن جهانی قیمت نفت نیز که از جمله ناشی از قطع صادران نفت لیبی بود منطقا به معنی تحمیل هزینه های اضافه به کشورهای غربی بود. مداخله محدود نظامی ناتو در لیبی نه به دلایل بشر دوستانه که به دلایل سیاسی متعددی بود که البته لزوما به منافع شرکتهای نفتی ارتباطی نداشت. ظاهرا یکی از ساده ترین روشها برای تحلیل های چپ نمایانه وصل کردن و ریط دادن همه چیز به منافع نفتی و شرکتهای نفتی است.


0 نظرات:

ارسال یک نظر