صفحات

۱۳۸۹ اسفند ۶, جمعه

گذشته زخمی

می دانم که بعضی چیزها را نباید بعضی وقتها گفت اما پرهیز نمی توانم کرد که گفتن از رنجهایی که سالهاست بر ما می رود بهتر از تقلیل دادن ان و بازنمودن قاعده همچون استثنا است.

برای میر حسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر استقامتشان و ستم ستیزیشان احترام بسیار قائلم و یاری انان را امروز، یاری رساندن به ازادی می دانم اما گمان می کنم باید با گذشته خود همانگونه که بوده روبرو شویم نه انگونه که می پسندیم. ناچاریم به یاد بیاوریم که ان زمان نیز که ایشان در قدرت بودند و صاحب حکم و یا یاور حاکمان بودند بسیاری جانها بی جان شدند و بسیار بیشتر از ستمهای که اینک بر ایشان روا داشته می شود بر مردمان این سرزمین روا داشته شد و ایشان ساکت بودند و همراه حتی. 

دیروز گرچه به تقویم گذشته است اما فردا را جز با روایت صادقانه دیروز و نهادن مرهم طلب بخشش بر زخمهای خونین ان نمی توان ساخت. باید جرات کنیم با دیروزمان مواجه شویم و مسئولیت اعمالمان را بپذیزیم. گذشته را نمی توان بدون شستن زخمهایش کفن و دفن کرد. سکوت و انکار و حواله کردن همه چیز به اینده ای غیر تاریخی نه تنها  چیزی را حل نمی کند که تنها به کهنه شدن و چرکی شدن بیشتر زخمها کمک می کند.

نه تنها موسوی و کروبی که بسیاری دیگر نیز که امروز مدعی و طالب ازادی و دمکراسی هستند در کارنامه دیروزشان نقاط سیاهی هست که باور کردن امروزشان را دشوار می کند. دشوار از ان رو که مخاطب نمی داند باید کدام رویه را بپذیرد دیروز را یا امروز را؟ دیروزی که نفد نشده است دیروز متحول شده و متفاوت نیست. دمکراسی متد حکمرانی انسانهای مسئولیت پذیر است. چگونه می توان به منی که مسئولیت دیروز خودم را بر عهده نمی گیرم اعتماد کرد؟ شهامت اخلاقی پوزش خواستن و طلب بخشش پیش شرط همراه شدن در ساختن فرادیی است که به همه ما تعلق دارد.

چه کسی پاسخگوی تباه شدن سالهای نوجوانی نسل ما زیر بمباران و موشک بارانی است که عشق "کربلایشان" بانی ادامه بی حاصل ان برای سالها شد. من چگونه می توانم وحشت و رنجی را که بسیجیان واقعی دهه شصت بر ما تحمیل کردند فراموش کنم؟ بسیجیانی که برای موسوی و کروبی و بسا بسیاری دیگر "واقعی" و عاشق امام و سرزمینشان بودند برای من و بسیاری دیگر از نسل من که غیر خودی و غریبه بودند یا ساده دلانی بودند که فریب بهشت انها را  به کوره جنگی بی حاصل می فرستاد و یا نادانانی بودند که نفرت از ضد انقلاب انان را به هیولاهایی بی رحم بدل می کرد. 

باید با گذشته خود صادقانه روبرو شویم. فرار، سکوت و انگار راه حل نیست.

0 نظرات:

ارسال یک نظر