صفحات

۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

شعر خوانی در تونس


ترجمه آزاد شعری که دختر معترض تونسی در تجمعی اعتراض می خواند:

من آزادم و دنیای من همه آزادی است
من فریاد اعتراضم
راوی ستمهایی که بر ما رفته است
آزادیهای ما را کشتند و درها را بر رویمان بستند      
چه گمان کرده اند؟
ما اما نهراسیده ایم
من صدای فریاد مردمی هستم که هرگز نهراسیده اند
صدای ما جاودانی است
فریاد اعتراضی که خاموش نخواهد شد
من آزادم و دنیای من همه آزادی است
فراموش کردید که ما حق حیات داریم؟
شعله فروزان انقلاب را نمی بینید؟
من صدای ازادی هستم
صدای ما جاودانه است
من صدای فریاد مردمی هستم که هرگز نهراسیده اند
من نشانه رزهای قرمز* در راه هستم
مردمی که پس از سالها خود را باور کرده اند
رزهای قرمز از خاکستر بر خواهند خاست
فروزانتر از همیشه
*نماد کشور تونس

نمی دانم این دختر معترض تونسی چه می خواند اما سوز صدایش گویی از رنج هایی و امیدهایی روایت می کند که سالهاست با ماست. صدایش واقعا زیباست و چه سوزی دارد

0 نظرات:

ارسال یک نظر