صفحات

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان

به نام خداوند جان خرد

فرهنگيان عزيز

هفته بزرگداشت مقام معلم، هفتهاي كه مملو از قدرداني، تكريم، تجليل و پاسداشت معلمان بود را پشت سر گذاشتيم اما ناگهان در ظهر آخرين روز اين هفته پر خير و بركت !!! انتشار خبر اعدام فرزاد كمانگر، معلم كامياراني، همگي ما را غافلگير كرد و در اندوه او گريستيم. فرزاد يكي از معلمان دلسوز اين مرز و بوم، در حالي به پاي چوبه دار برده شد كه دوازده سال به فرزندان روستاهاي اين سرزمين درس عشق و گذشت و مردانگي داده بود. به گفتهي وكيل وي هيچ مدركي كه چنين مجازات سنگيني را براي او دربر داشته باشد، در پروندهي فرزاد وجود نداشته است. حكم اعدام براي يك معلم با چنين پروندهاي از يك طرف، و اين همه تجليل از مقام والاي معلم از طرفي ديگر، انسان را به تفكر وا ميدارد كه واقعاً جايگاه معلم در جامعهي ما كجاست!؟


فعالين صنفي فرهنگيان سراسر كشور هميشه از طرف دولتهاي رنگارنگ مورد تهديد و تهمتهاي گوناگون قرار داشتهاند اما تابحال اين تهديدها رنگ اعدام به خود نگرفته بود. در چند سال اخير و بعد از صدور حكم اعدام براي فرزاد كمانگر، فعالان صنفي سراسر كشور بارها و با انواع شيوههاي قانوني از مسئولين درخواست لغو حكم اعدام وي را نمودند اما دستگاه قضائي هيچ وقعي به درخواست معلماني كه در اين ايام (هفتهي معلم)، مطلبها در مقامشان سرائيده ميشود، ننهادند و اين جاي بسي تأسف و تألم است. 

فرزاد كمانگر را بسياري از مردم، فرهنگيان و خصوصاً دانشآموزان ميشناختند و از وضعيت او باخبر بودند و هيچ كس انتظار اجراي حكم اعدام او را نداشت. فعالان صنفي نيز با گوشزد كردن تأثير روحي-رواني شديد اجراي اين حكم بر فرهنگيان و بخصوص دانشآموزان، به مسئولين قضائي، خواهان لغو آن شدند اما دريغ از نيم نگاهي.

انجمن صنفي معلمان استان كردستان اعدام فرزاد كمانگر، معلم دلسوز كامياراني را محكوم نموده و مراتب تأسف و تأثر شديد خود را نسبت به اين امر تألمبار ابراز داشته، و اين مصيبت دردناك را به خانوادهي داغدار كمانگر تسليت عرض مينمايد.

درپي اجراي اين حكم و در راستاي ايجاد فشار و تهديد و مسكوت نمودن فعالين فرهنگي، عصر يكشنبه 19/2/89 همكاران فرهنگيمان آقايان پيمان نودينيان، بهاء ملكي، يدالله زارعي و هيوا پيرخضرانيان از فعالين انجمن صنفي بازداشت شدند كه از مكان بازداشت آنان اطلاعي در دست نيست. ما فرهنگيان استان كردستان خواهان آزادي سريع و بيقيد و شرط اين عزيزان ميباشيم و هرگونه پيامد اين بازداشت متوجه مسئولين امر خواهد بود.

انجمن صنفي معلمان استان كردستان

0 نظرات:

ارسال یک نظر