صفحات

۱۳۸۸ مرداد ۲۱, چهارشنبه

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران / تیرماه 88


به نام خداوند جان و خرد

       برگی دیگر از تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین درپیش چشمان حیرت زده و نگران ملت ایران ورق خورد . برگی که می توانست یکی از زیباترین تصویرها را درآلبوم خاطرات تاریخی این ملت ثبت نماید. اما صد افسوس که  ذهن کند آزمندان قدرت این بار نیز نتوانست خود را با نیاز زمانه همراه و هماهنگ کند.

      ملت و به ویژه معلمان ایران آگاهند که به دنبال اوضاع نابسامانی که دولت نهم درتمامی زمینه ها درکشور ایجاد نمود قراری نانوشته اما عزمی راسخ درمیان بخش گسترده ای از مردم برای تغییر شرایط موجود شکل گرفت تا با استفاده از مطلوب ترین روش ممکن یعنی صندوق های رای و با انتخاب یکی از معدود کاندیداهای مورد تایید حکومت تغییراتی ولو اندک درجامعه ایجاد کنند. اما دریغا که مطلق گرایان مدعی دین و عدالت سازو کارهای رسمی نظام حکومتی خودرا نیز برنمی تابند و هنگامی که اراده ملت را خلاف خواسته های تنگ نظرانه خود می یابند عهد می شکنند؛ درامانت خیانت می کنند و مزورانه فریاد حمایت از دین و قانون سر می دهند.

      
      برای معلمان و به ویژه برای آن گروه از فعالان اجتماعی که پی گیر مطالبات مدنی و صنفی خود بوده اند اوضاع جاری البته پدیده ای چندان نا آشنا نیست . آن ها چندسالی است که شاهد نادیده گرفته شدن حقوق و آزادی های قانونی خویش همچون آزادی تشکیل اجتماعات؛ آزادی راهپیمایی های اعتراضی و... بوده اند. دیده و می بینند که منتقدان و مخالفان روند جاری امور بدون کمترین مستندات حقوقی و قانونی و یا حتی رعایت حداقل آداب قانونی ، بازداشت شده و به بند کشیده می شوند. شاید اگر بسیاری از مسئولان و چهره های موثر نظام که اکنون درگیر چنین شرایطی شده اند در برابر برخوردهای خشن و غیر قانونی با تجمعات عدالت خواهانه معلمان و دستگیری و ضرب وشتم و بازداشت غیر قانونی تعداد زیادی از آن ها و البته فعالان مدنی دیگرنظیر دانشجویان ، کارگران ، زنان و... روش سکوت را پیش نمی گرفتند ، امروز شاهد جسارت این چنینی قانون گریزان و قانون شکنان نبودیم .

      اکنون شاهدیم صدا و سیما با اصرار بر تلقین عنوان جعلی رسانه ملی با وقاحتی مثال زدنی درخدمت تحریف و وارونه جلوه دادن وقایعی است که در پیش چشمان میلیون ها انسان و هزاران دوربین اتفاق افتاده است . روندی که درسال 1385 دراندازه ای کوچکتر با نادیده گرفتن تجمعات چند هزار نفری معلمان در مقابل مجلس تجربه شد. درباره آن تجمعات نیز خبر یا تصویری پخش نشد مگر برای تخریب اقدامات عدالت طلبانه معلمان .
کانون صنفی معلمان حمله عناصر غیرمسئول به اجتماعات مسالمت آمیز میلیون ها فرد معترض به نتیجه ی انتخابات که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از افراد بیگناه گردیده رابه عنوان یک اقدام غیرانسانی ، غیر دینی و ضد ملی شدیدا محکوم می نماید و آن را خلاف همه آموزه های دینی و انسانی می داند. ازاین پس معلمان ما چگونه رحمانیت و عطوفت دینی را برای دانش آموزان خود توضیح دهند.

      کانون صنفی معلمان نقض گسترده حقوق بشر، بازداشت ها و حبس های غیر قانونی تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی را محکوم نموده و ضمن ابراز انزجار از این اعمال خواستار آزادی هرچه سریع تر این بازداشت شدگان می باشد..
درپایان ضمن دعوت دولت مداران به دور اندیشی و پرهیز از خود محوری از آنان می خواهد به راه حق و عدالت بازگشته و شکاف عمیق ایجاد شده میان دولت و ملت را پیش از آن که بیش از این دیر شود تا حد ممکن از میان بردارند.  
 
                                                                                            کانون صنفی معلمان
                                                                                                تیرماه 1388

0 نظرات:

ارسال یک نظر