صفحات

۱۳۸۸ خرداد ۲۱, پنجشنبه

بیانیه انجمن صنفی معلمان استان کردستانبیانیه ی انجمن صنفی استان کردستان
 به نام خداوند جان و خرد


همکاران آگاه وفرهیخته
     
     همان گونه که اطلاع دارید در طی روزهای اخیر با حاد تر شدن رقابت بین جناح های مختلف برای انتخاب کاندیدای مورد نظر شان ،هماره این سئوال به نظر می آید که کدام یک از آنها می تواند انتخاب بهتر باشند؟ و تشکل های مستقل اجتماعی دارای چه مو ضعی در قبال انتخابات هستند؟آن گونه که پیداست گروه های مختلف سعی وافر دارند که با همراه کردن به زور تشکل های مستقل اجتماعی عقبه ی بیشتری را برای آرای خود جور کنند.با توجه به این که آموزش و پرورش به لحاظ کثرت می تواند کاندیدایی را به قدرت برساند ،همیشه مورد توجه جناح ها بوده است. اما بعد از انتخابات به دست فراموشی سپرده می شود.مدت زیادی است که کانون تهران با کاندیداهای مختف جلساتی را برگزار نموده است.


 البته نفس جلسه دارای هیچ اشکالی نیست ،آنچه که مهم است استفاده ی ابزاری از همکاران سراسر کشور برای به قدرت رساندن یکی از جناح های موجود است.معلمان سراسر کشور طی چندین سال مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن حقوق انسانی شان روزهای تلخ و شیرین زیادی را تجربه کرده اند.بنابر این انحراف هایی از این دست قابل بخشش نخواهد بود. ما نمی دانیم سیاستی که با مخالفت جمعی تشکل ها مواجه شد چه گونه دوباره در دستور کار قرار می گیرد.اگر هستند دوستانی که می خواهند در جناح ها ی مختلف فعالیت کنند می توانند از کانون ها استعفا کرده و وکیل مجلس یا رئیس جمهور شوند.

تشکل های صنفی فرهنگیان ارگان هایی مستقل ،فرا جناحی می باشند که تمام توان خود را مصروف پی گیری خواسته های معلمان کرده اند.معلمانی که تا آخر عمر خود معلم می مانند و هرگز وزیر یا وکیل مجلس نمی شوند.بی شک آنانی که تا به امروز در این راه متحمل سختی های متعدد شده اند، جز به بهبود اوضاع نیندیشیده اند.پس دنبال اشغال فیزیکی پست های دولتی نبو ده اند ونیستند.گویا این گونه وانمود می شود که قول هایی در خصوص پی گیری خواسته ها و اصول فراموش شده ی قانون اساسی از سوی بعضی از کاندیدا ها داده شده ،اما اگر این قول ها اجرایی نشد وبا پایان فضای ملتهب انتخابات همگی به فراموشی سپرده شدند ،چه کسی آب رفته را باز می گرداند؟اگر به سرنوشت قانون خدمات کشوری دچارشد چه کسی مسئولیت پاسخ گویی به معلمان را خواهد داشت؟مگر می شود با اعتبار به دست آمده ی فعالان فرهنگی اینگونه کاهلانه برخورد نمود.

همکاران همراه

      ایجاد نظام آموزش و پرورش پویا ومدرن نه با عوض کردن چند وزیر ودولت محقق می شود و نه با تبدیل شدن کانون های صنفی به ستاد و بوق تبلبغاتی برای این یا آن جناح ؛بلکه، با تلاش خود معلمان بدست خواهد آمد..استقلال سیاسی کانون ها اساس مبارزه آن ها در جهت احقاق حقوق تمامی معلمان ایران فارغ از نژاد ،مذهب ،زبان وآرای سیاسی است.انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن تاکید مجدد بر استقلال خود از جنا ح های موجود ،اقدام کانون تهران مبنی بر اعلام حمایت از کاندیدا هایی خاص را بر خلاف رویه موجود دانسته و محکوم می کند و بی طرفی خود را در حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام می کند.


0 نظرات:

ارسال یک نظر