صفحات

۱۳۸۸ فروردین ۲۳, یکشنبه

بیانیه انجمن صنفی معلمان استان کردستان / بهار 88


به نام خداوند جان وخرد

آن که می اندیشد
               به ناچار دم فرو می بندد
اما آنگاه که زمانه زخم خورده و معصوم
به شهادت اش طلبد
به هزار زبان سخن خواهد گفت.            ( شاملو)

همراهان آگاه
با آغاز سال جدید دیگر بار در راستای سیاست ضد فرهنگی اداره ی آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج یکی دیگر از معلمان مسئول و دلسوز گرفتارکینه توزی وغرض ورزی های شخصی مدیریت این ناحیه شد.مدیریت ناحیه یک طی نامه ای با وارد کردن اتهامات ناروا،معلم آگاه و فداکار جمال خوال را به دادگاه اداری معرفی نمود ودر نهایت ایشان به سه سال تبعید به استان سمنان محکوم شد.این اولین بار نیست که این مدیریت برای پنهان کردن ضعف های آشکار مدیریتی دست به چنین کار هایی می زند.حال که از حل مشکلات عدیده ی آموزشی باز مانده است و تا کنون نتوانسته موافقت وهمکاری معلمان این ناحیه را جلب کند با سیاست نخ نما شده ی حذف منتقدین آموزش و پرورش سعی در تظاهر به حفظ آرامش در ناحیه می کند.


ایشان با اشاعه و ترویج فرهنگ پوسیده ی ژاندارم مآبانه در کار پرونده سازی و پاپوش دوزی بر علیه همکاران است.اما هیچ نظارت عملی بر کیفیت بخشی در آموزش وجود ندارد .اما آنچه به عنوان سیاست روزانه اعمال می شود ،فقط به حاشیه راندن اراده ی معلمان و تبدیل کردن آنها به افرادی بدون تاثیر در روند آموزش است.اما بار ها به مسئولین متذکر شدیم که معلمان بیش از این تحمل ندارند و این وضعیت اسف بار را بر نمی تابند .معلمان شایسته ی فضایی دمکراتیک و آزاد در آموزش هستند.کار معلمان انسان سازی است وهیچگاه مرعوب این سیاست های عقیم نخواهند شد.با دادن احکام سنگینی چون تبعید ،زندان و انفصال عزم فعالین صنفی برای احقاق حقوق همکاران و دانش آموزان درهم شکسته نخواهد شد.بلکه با اتحادی سترگ تر به پیش می روند.

حکم تبعید جمال خوال هدیه ی نوروزی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان به معلمان کردستانی است.آنان که برای دفاع از حقانیت علم در سخت ترین ومحروم ترین روستاها به امر آموزش همت گمارده اند. آنان شایسته تشویق هستند نه تبعید.تنها جا هلان به مبارزه با علم بر می خیزند.تو  هین به معلم و هتک حرمت آنان ،توهین به ساحت علم ودانش است .تاریخ آن را در حافظه ی خود ثبت خواهد کرد.معلمان با ترویج آگاهی وروشنگری ،مروجان آزاد اندیشی ،صلح وبرابری انسانها هستند و با قلم خود به جراحی ناراستی و جهالت می پردازند.ما را از محکوم شدن باکی نیست این رسالت تاریخی ما بوده است که از محکوم شد نمان آگاهی به پیدایی  آید.

همکاران گرامی
انجمن صنفی معلمان استان کردستان ضمن محکوم کردن این حکم و اعلام پشتیبانی از  جمال خوال ، از همکاران عزیز در خواست می کند با اتحاد و همبستگی بیشتر سیاست دیکتاتوری مدیریت ناحیه یک را به شکست کشانند.و همچنین به مسئولین استان اعلام می کند که مسئولیت  عواقب احکامی از این دست بر عهده ی آنان خواهند بود انجمن صنفی معلمان استان کردستان موارد زیر را از اهم خواسته های خود می داند وتا احقاق آنها به پیگیری و اعتراض خود ادامه خواهد داد.

1-ما ضمن یاد آوری رشا دتهای دیگر اعضای انجمن خواهان لغو کامل حکم همکار زحمتکش جمال خوال هستیم.
2-انجمن از تمامی فرهنگیان سنندج می خواهد برای اعتراض به مدیریت ناحیه یک در روز پنج شنبه مورخه 27/1/88 راس ساعت 10 صبح در محوطه ی اداره ی آموزش و پرورش ناحیه یک حضور به همرسانند.حضور شما انجمن را در احقاق حقوق فرهنگیان و دانش آموزان یاری خواهد کرد.

                                                  انجمن صنفی معلمان استان کردستان
                                                                 فروردین 1388

0 نظرات:

ارسال یک نظر