صفحات

۱۳۸۵ اسفند ۲۸, دوشنبه

گزارش تجمع کردستان در ۸۵

دوشنبه 28/12/85

صبح روز دوشنبه جمعی نزدیک به 700 نفر از معلمان استان کردستان در اعتراض به سرکوب تجمعات مدنی معلمان و بازداشت تعدادی از همکاران خود در کرمانشاه و تهران ، بنا به دعوت قبلی انجمن صنفی معلمان استان کردستان در محوطه آموزش و پرورش استان کردستان تجمع کردند. علی رغم اینکه در استان کردستان بالغ بر 27 هزار نفر معلم خدمت می کنند ، برگزار کنندگان تجمع معتقدند به دلیل شروع تعطیلات، مسافرت معلمان، تعطیلی مدارس و نداشتن زمان کافی برای اطلاع رسانی(فراخوان تجمع 27/12/85 منتشر شد) ، انتظار نداشته اند جمعیتی بیشتر از این در تجمع حضور یابند.


در این تجمع که از ساعت 9 صبح شروع شد ودر ساعت 11 پایان یافت معلمان کردستانی به همراه خانوده های خود حضور یافته بودند.حضور کودکان و نوجوانان به همراه پدران و مادرانشان در این تجمع شکل متفاوتی به این  اجتماع در قیاس با دیگر تجمعات معلمان در هفته های اخیر بخشیده بود.